logo

השוואת מחירי טלפון ביתי

כל חבילות הטלפון הביתי מחכות לצלצול שלך

* לחץ על החבילה כדי לצפות בפרטיה

להשוואה
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
להשוואה:
ספק: פרטנר
תכנית:

פרטנר

שם התכנית:

מדברים 250 דקות

מחיר:

20.07

250 דקות

קו אינטרנטי,כאשר יש הפסקת חשמל הטלפון מפסיק לעבוד.

מדברים 250 דקות לנייחים וניידים

נתב בעלות של 12 ש"ח לחודש למשך 36 חודשים

או בתשלום חד פעמי של 432 ש"ח

התקנה 99 ש"ח חד פעמי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק בינלאומי
תכנית:

בזק בינלאומי

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 500 דקות

מחיר:

29.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 500 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק בינלאומי
תכנית:

בזק בינלאומי

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 1000 דקות

מחיר:

35.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 1000 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק בינלאומי
תכנית:

בזק בינלאומי

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 3000 דקות

מחיר:

39.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 3000 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 100 דקות

מחיר:

39.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 49.9 ש"ח לחודש

קו טלפון ביתי

100 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: פרטנר
תכנית:

פרטנר

שם התכנית:

מדברים 3000

מחיר:

39.9

3000 דקות

קו אינטרנטי,כאשר יש הפסקת חשמל הטלפון מפסיק לעבוד.

מדברים 3000 דקות לנייחים וניידים

נתב בעלות של 12 ש"ח לחודש למשך 36 חודשים

או בתשלום חד פעמי של 432 ש"ח

 

 

התקנה 99 ש"ח חד פעמי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 300 דקות

מחיר:

49.9

המחיר למשך 12 חודשיים

תקופה שניה המחיר 59.9

קו טלפון ביתי

300 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 600 דקות

מחיר:

64.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 74.9

 

קו טלפון ביתי

600 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.