logo

השוואת מחירי טלפון ביתי

כל חבילות הטלפון הביתי מחכות לצלצול שלך

* לחץ על החבילה כדי לצפות בפרטיה

להשוואה
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
להשוואה:
בזק בינלאומי

קו טלפון ביתי 500 דקות

29.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 500 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
בזק בינלאומי

קו טלפון ביתי 1000 דקות

35.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 1000 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
בזק בינלאומי

קו טלפון ביתי 3000 דקות

39.9

קו טלפון אינטרנטי

המחיר למשך 12 חודשים

קו 3000 דקות לנייחים וניידים בישראל

מתאם לטלפון 4.9 לחודש

מתאים רק ללקוחות בעלי ספק בזק בינלאומי 014

התקנה בעלות 99 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
בזק

קו טלפון ביתי 100 דקות

39.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 49.9 ש"ח לחודש

קו טלפון ביתי

100 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
בזק

קו טלפון ביתי 300 דקות

49.9

המחיר למשך 12 חודשיים

תקופה שניה המחיר 59.9

קו טלפון ביתי

300 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

להשוואה:
בזק

קו טלפון ביתי 600 דקות

64.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 74.9

 

קו טלפון ביתי

600 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.