logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: HOT-TOP Premium
תכנית:

HOT-TOP Premium

שם התכנית:

TOP Premium

מחיר:

209

המחיר למשך 12 חודשיים

 

כל חבילות התוכן+ חבילות ערוצי הפרימיום

ממירים במסגרת המבצע MAGIC HD+HD סה"כ 2 ממירים.

שירות הVOD דמי מנוי בעלות של 34.9 ש"ח לחודש. 

התקנה בעלות חד פעמי של 79 ש"ח

 

מתאים ל:

חובבי צפיה

אין צורך באינטרנט

אין שימוש בטלפון הבייתי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-דאבל סטודנט
תכנית:

HOT-דאבל סטודנט

שם התכנית:

דאבל סטודנט

מחיר:

259

המחיר למשך 12 חודשיים

חבילת סטנדרט+4 חבילות תוכן+פרימיום ספורט 5

המחיר כולל VOD

אינטרנט 100M תשתית בלבד!

ממירים HD+HD סה"כ 2 ממירים

עלות התקנה חד פעמית 79 שקל

מתאים ל:

סטודנטים

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-CLASSIC
תכנית:

HOT-CLASSIC

שם התכנית:

CLASSIC דאבל

מחיר:

259

המבצע למשך 12 חודשים

 

חבילת סטנדרט+4 חבילות תוכן

אינטרנט 30M תשתית בלבד.

ממירים HDּ+ממיר רגיל סה"כ 2 ממירים במבצע.

עלות התקנה 79 חד פעמי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT דאבל קומפקט
תכנית:

HOT דאבל קומפקט

שם התכנית:

דאבל קומפקט

מחיר:

179

המבצע למשך 12 חודשיים

טריפל קומפקט

חבילת יסוד 24 ערוצים ילדים/ספורט

ממיר HD במסגרת החבילה

אינטרנט 30 מגה תשתית בלבד!

התקנה בעלות 79 ש"ח חד פעמי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-קומפקט
תכנית:

HOT-קומפקט

שם התכנית:

קומפקט

מחיר:

120

המבצע למשך 12 חודשיים.

 

חבילת יסוד 24 ערוצים

ילדים/ספורט

ממיר במסגרת החבילה HD

התקנה בעלות של 79 חד פעמי.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: HOT-טריפל טופ
תכנית:

HOT-טריפל טופ

שם התכנית:

טריפל טופ

מחיר:

359

המחיר למשך 12 חודשיים

רק 199 למשך ה3 החודשים הראשונים!!!

*כל חבילות התוכן +חבילת ערוצי הפרימיום

+ ספורט GOLD&LIVE

*שירות VOD כלול במסגרת החבילה 

*ממירים בחבילה MINI PLUS+MINI כמות ממירים 2

*אינטרנט 100M תשתית בלבד!

*טלפון ביתי ללא הגבלה!

*עלות התקנה חד פעמי 79 שקל

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-HD טריפל
תכנית:

HOT-HD טריפל

שם התכנית:

TOP-HD PRIMUM

מחיר:

349

המחיר ל12 חודשים

רק 239 ש"ח ל4החודשים הראשונים!!!

*כל חבילות התוכן +חבילת ערוצי הפרימיום

+ פרימיום ספורט 5.

*שירות הVOD כרוך בתשלום חודשי של 34.9 ש"ח

*ממירים בחבילה MAGIC HD+HD כמות ממירים 2

*אינטרנט 100M תשתית בלבד!

*טלפון ביתי ללא הגבלה!

*עלות התקנה חד פעמי 79 שקל.

מתאים ל:

משפחות עם ילדים

חובבי כדורגל

צורכים אינטרנט

משתמשים בטלפון הבייתי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-טריפל קלאסיק
תכנית:

HOT-טריפל קלאסיק

שם התכנית:

MULTI CLASSIC

מחיר:

309

המחיר למשך 12 חודשיים

חבילת סטנדרט + 4 חבילות תוכן

אינטרנט 30M תשתית בלבד!

טלפון ביתי 300 דקות לניידים ונייחים בישראל.

ממירים : FIBER +MINI+MINI 

שירות הVOD כרוך בתשלום של 34.9 ש"ח לחודש.

עלות התקנה חד פעמית 79 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-CLASSIC
תכנית:

HOT-CLASSIC

שם התכנית:

טריפל CLASSIC

מחיר:

279

המחיר למשך 12 חודשיים

 

*חבילת סטנדט +4 חבילות תוכן

*אינטרנט 30 מגה תשתית בלבד!

*טלפון ביתי 300 דקות לניידים ונייחים בישראל.

*שירות הVOD כרוך בתשלום חודשי של 34.9 לחודש.

*ממירים HD+HD  סה"כ 2 ממירים בחבילה.

*עלות התקנה חד פעמית 79 ש"ח

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-CLASSIC
תכנית:

HOT-CLASSIC

שם התכנית:

טריפל רוסי

מחיר:

325

המחיר למשך 12 חודשיים

*חבילת סטנדט +4 חבילות תוכן+כל חבילות התוכן ברוסית.

*אינטרנט 30 מגה תשתית בלבד!

*טלפון ביתי 300 דקות לניידים ונייחים בישראל.

*שירות הVOD כרוך בתשלום חודשי של 34.9 לחודש.

*ממירים HD+HD  סה"כ 2 ממירים בחבילה.

*עלות התקנה חד פעמית 79 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-טריפל סטודנט
תכנית:

HOT-טריפל סטודנט

שם התכנית:

טריפל סטודנט

מחיר:

279

המבצע למשך 12 חודשיים

 

חבילת סטנדרט+ 4 חבילות תוכן+

5 פרימיום ספורט

VOD כלול במחיר

ממירים : HD+HD סה"כ 2 ממירים בחבילה

אינטרנט 100M תשתית בלבד!

טלפון ביתי 300 דקות

התקנה בעלות 79 חד פעמי

 

מתאים לסטודנטים

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-טריפל קומפקט
תכנית:

HOT-טריפל קומפקט

שם התכנית:

טריפל קומפקט

מחיר:

199

המבצע למשך 12 חודשיים

טריפל קומפקט

חבילת יסוד 24 ערוצים ילדים/ספורט

ממיר HD במסגרת החבילה

אינטרנט 30 מגה תשתית בלבד!

טלפון ביתי 300 דקות לנייחים וניידים בישראל

התקנה בעלות 79 ש"ח חד פעמי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-TOP PRIMUMI
תכנית:

HOT-TOP PRIMUMI

שם התכנית:

PRIMUMI כולל ספק

מחיר:

374

תקופה ראשונה 284 למשך 4 חודשיים

תקופה שנייה 364 

כל חבילות התוכן+

חבילת ערוצי הפרימיום+

פרימיום ספורט 5

ממירים : MAGIC HD+HD

שירות הVOD כרוך בתשלום נוסף של 34.9 לחודש

אינטרנט 100M תשתית +ספק 

טלפון ביתי ללא הגבלה לנייחים וניידים בישראל

התקנה 79 חד פעמי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-TOP PRIMUMI
תכנית:

HOT-TOP PRIMUMI

שם התכנית:

TOP PRIMUMI

מחיר:

404

תקופה ראשונה 254 למשך 4 חודשיים

תקופה שנייה 404

כל חבילות התוכן+

חבילת ערוצי הפרימיום+

פרימיום ספורט 5

ממירים :  FIBERBOX +MINI +MINI סה"כ 3 מממירים במסגרת המבצע

שירות הVOD כרוך בתשלום נוסף של 34.9 לחודש

אינטרנט 100M תשתית +ספק הוט נט

טלפון ביתי ללא הגבלה לנייחים וניידים בישראל

התקנה 79 חד פעמי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: HOT-טריפל טופ
תכנית:

HOT-טריפל טופ

שם התכנית:

PRIMUM MULTI

מחיר:

389

המחיר למשך 12 חודשים

רק 239 ש"ח ל4 חודשים הראשונים!!!!!

 

*כל חבילות התוכן +חבילת ערוצי הפרימיום

+ פרימיום ספורט 5 + רוסית RU100

*שירות הVOD כרוך בתשלום חודשי של 35 ש"ח

*ממירים בחבילה FIBER+MINI+MINI כמות ממירים 3 

*אינטרנט 100M תשתית בלבד!

*טלפון ביתי ללא הגבלה!

*עלות התקנה חד פעמי 79 שקל

 

מתאים ל:

משפחות עם ילדים

חובבי טלויזיה

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: הוט
תכנית:

הוט

שם התכנית:

תשתית אינטרנט 12 מגה

מחיר:

75

* המבצע למשך 12 חודשים

* תשתית אינטרנט הוט במהירות 12mb

* עלות התקת תשתית: חינם

* ראוטר ללא עלות

* מוקד התמיכה הטכנית פועל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. 

* מחיר לתשתית בלבד ואינו כולל תשלום עבור ספק.

 

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: הוט
תכנית:

הוט

שם התכנית:

תשתית אינטרנט 30 מגה

מחיר:

89

* המבצע למשך 12 חודשים

* למצטרפים דרך אתר HOT עלות החבילה 75 ש"ח

* תשתית אינטרנט הוט במהירות 30mb

* עלות התקת תשתית: חינם

* ראוטר ללא עלות

* מוקד התמיכה הטכנית פועל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. 

* מחיר לתשתית בלבד ואינו כולל תשלום עבור ספק.

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: הוט
תכנית:

הוט

שם התכנית:

תשתית אינטרנט 100 מגה

מחיר:

100

* המבצע למשך 12 חודשים

* למצטרפים דרך אתר HOT עלות החבילה 85 ש"ח 

* תשתית אינטרנט הוט במהירות 100mb

* עלות התקת תשתית: חינם

* ראוטר ללא עלות

* מוקד התמיכה הטכנית פועל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. 

* מחיר לתשתית בלבד ואינו כולל תשלום עבור ספק.

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: הוט
תכנית:

הוט

שם התכנית:

תשתית אינטרנט 200 מגה

מחיר:

149

* המבצע למשך 12 חודשים

* למצטרפים דרך אתר HOT: 

3 חודשים ראשונים ב- 89 ש"ח לחודש (במקום 99 ש"ח)

* תשתית אינטרנט הוט במהירות 200mb

* עלות התקת תשתית: חינם

* ראוטר ללא עלות

* מוקד התמיכה הטכנית פועל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. 

* מחיר לתשתית בלבד ואינו כולל תשלום עבור ספק.

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.