logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: הוט מובייל
תכנית:

הוט מובייל

שם התכנית:

ללא הגבלה 7G גלישה

מחיר:

39

המבצע ל 3 שנים !

 

 

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*הודעות MMS ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי חינם למשך חצי שנה

*ניתן לצרף למבצע עד 6 מנויים

עלות הSIM חד פעמי 30 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: הוט מובייל
תכנית:

הוט מובייל

שם התכנית:

ללא הגבלה גלישה חופשית

מחיר:

45

המחיר למשך שנה

ברכישה של שלושה מנויים ומעלה

תנתן הנחה של 5 ₪ עבור כל מנוי

 

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*גלישה חופשית עד 100G לאחר מכן תחסם הגלישה

*הודעות MMS ללא הגבלה

*500 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי חינם למשך חצי שנה

 

עלות SIM חד פעמי 30 ש"ח

* הטבות נוספות על ידי נציג הוט מובייל

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: הוט מובייל
תכנית:

הוט מובייל

שם התכנית:

תוכנית 10+ New

מחיר:

10

* 100 דקות שיחה כלולות

*100 הודעות SMS כלולות

* 100MB נפח גלישה כלולים

* 10 דקות שיחה מישראל ל-31 יעדים בחו"ל

כרטיס SIM בעלות חד פעמית של 30 ש"ח 

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.