logo

 הוט מובייל היא חברה מובילה בתחום הסלולר.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
הוט מובייל

ללא הגבלה 10G גלישה

32

המבצע למשך שנה

 

 

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*הודעות MMS ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי 9.9 למשך שנה

*ניתן לצרף למבצע עד 6 מנויים

עלות הSIM חד פעמי 30 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט מובייל

ללא הגבלה 30G גלישה

39

המחיר למשך שנה

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*הודעות MMS ללא הגבלה

* 100 דקות שיחה לחול ל31 יעדים

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי 9.9 למשך שנה

*ניתן לצרף למבצע עד 6 מנויים

עלות הSIM חד פעמי 30 ש"ח

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט מובייל

ללא הגבלה 100G גלישה

55

המחיר למשך שנה

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*גלישה חופשית עד 100G לאחר מכן תחסם הגלישה

*הודעות MMS ללא הגבלה

*200 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי ב9.9 למשך שנה

 

עלות SIM חד פעמי 30 ש"ח

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט מובייל

תוכנית 10+ New

10

* 100 דקות שיחה כלולות

*100 הודעות SMS כלולות

* 100MB נפח גלישה כלולים

* 10 דקות שיחה מישראל ל-31 יעדים בחו"ל

כרטיס SIM בעלות חד פעמית של 30 ש"ח 

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט מובייל

ללא הגבלה 50G גלישה

49

המחיר למשך שנה

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*גלישה חופשית עד 100G לאחר מכן תחסם הגלישה

*הודעות MMS ללא הגבלה

*200 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים

*בשימוש הוגן וסביר 5000 דקות ו 5000 הודעות

*הטבת ספק אינטרנט ביתי ב9.9 למשך שנה

עלות SIM חד פעמי 30 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.