logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: 019 מובייל
תכנית:

019 מובייל

שם התכנית:

ללא הגבלה 6G גלישה

מחיר:

29.9

המחיר למשך 12 חודשיים

תקופה שנייה המחיר 39 ש"ח

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר.

 

כרטיס הSIM חד פעמי 10 שקל 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 מובייל
תכנית:

019 מובייל

שם התכנית:

ללא הגבלה 10G גלישה

מחיר:

39.9

המבצע למשך 3 שנים !

תקופה שנייה 49.9

 

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 

*100 דקות שיחות לחו"ל

* בהתחברות של 2-6 קווים המחיר הינו רק 34.9 ש"ח

כרטיס הSIM חד פעמי 10 ש"ח

למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 מובייל
תכנית:

019 מובייל

שם התכנית:

הגבלה ל1000 דקות והודעות

מחיר:

19.9

המחיר למשך 3 שנים !

תקופה שנייה 29.9

 

*הודעות 1000

*שיחות 1000 דקות

*גלישה  בנפח 1G 

 

כרטיס הSIM בעלות 10 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 מובייל
תכנית:

019 מובייל

שם התכנית:

ללא הגבלה 30G גלישה

מחיר:

59.9

המבצע למשך3 שנים !

תקופה שנייה בעלות של 69.9

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 

* 100 דק' שיחה לחו"ל במתנה

עלות הSIM חד פעמי 10 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 מובייל
תכנית:

019 מובייל

שם התכנית:

זוגות ומשפחות 6G גלישה

מחיר:

24.9

המחיר למשך 3 שנים!!

תקופה שניה תוספת של 10 ש"ח לקו

* שיחות ללא הגבלה

* הודעות ללא הגבלה

* בשימוש סביר והוגן

* בהצטרפות 2-6 מנויים

* כרטיס ה SIM חד פעמי 10 ש"ח

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: 019 טלזר
תכנית:

019 טלזר

שם התכנית:

תשתית+ספק 15 מגה

מחיר:

72

הטבה:

6 חודשים ראשונים בעלות של 68.5 ש"ח

תקופה שנייה 72 ש"ח

*המוצר : שוק סיטונאי

*תשתית בזק

*ספק 019

*מהירות הורדה עד 15.0 , מהירות העלאה - 1.0

*הכל בחשבונית אחת, מול 019 שירות ותמיכה 24/7

*המבצע ללקוחות קיימים בתשתית בזק בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 טלזר
תכנית:

019 טלזר

שם התכנית:

תשתית+ספק 40 מגה

מחיר:

79

הטבה:

6 חודשים ראשונים בעלות של 68.5 ש"ח

תקופה שנייה 79 ש"ח

*המוצר : שוק סיטונאי

*תשתית בזק

*מהירות הורדה  עד 40.0 , מהירות העלאה - 2.0

*ספק 019

*הכל בחשבונית אחת, מול 019 שירות ותמיכה 24/7

*המבצע ללקוחות קיימים בתשתית בזק בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: 019 טלזר
תכנית:

019 טלזר

שם התכנית:

תשתית+ספק 100 מגה

מחיר:

89

הטבה:

6 חודשים ראשונים בעלות של 68.5 ש"ח

תקופה שנייה 89 ש"ח

*המוצר : שוק סיטונאי

*תשתית בזק

*מהירות הורדה  עד 100.0 , מהירות העלאה - 2.0

*ספק 019

*הכל בחשבונית אחת, מול 019 שירות ותמיכה 24/7

*המבצע ללקוחות קיימים בתשתית בזק בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.