logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
019 מובייל

ללא הגבלה 20G גלישה

39.8

המחיר למשך 3 שנים

תקופה שנייה בתוספת 10 שקלים

2 קווים ומעלה בעלות של 34.8 לקו

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר.

 

כרטיס הSIM חד פעמי 10 שקל 

למצטרפים חדשים 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

019 מובייל

ללא הגבלה 14G גלישה

33.8

המבצע למשך 3 שנים !

תקופה שנייההמחיר יעלה ב10 שקלים

 

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 

*100 דקות שיחות לחו"ל

* בהתחברות של 2-6 קווים המחיר הינו רק 28.6 ש"ח

כרטיס הSIM חד פעמי 10 ש"ח

למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

019 מובייל

הגבלה ל1000 דקות והודעות

19.9

המחיר למשך 3 שנים !

תקופה שנייה 29.9

 

*הודעות 1000

*שיחות 1000 דקות

*גלישה  בנפח 1G 

 

כרטיס הSIM בעלות 10 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

019 מובייל

ללא הגבלה 50G גלישה

49.8

המבצע למשך3 שנים !

תקופה שנייה בתוספת של 10 שקלים

*הודעות ללא הגבלה

*שיחות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר 

* 100 דק' שיחה לחו"ל במתנה

עלות הSIM חד פעמי 10 ש"ח

*למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

019 מובייל

ללא הגבלה 8G גלישה

29.8

המחיר למשך 3 שנים!!

תקופה שניה תוספת של 10 ש"ח לקו

מחיר ל2 קווים ומעלה 24.8 לקו

* שיחות ללא הגבלה

* הודעות ללא הגבלה

* בשימוש סביר והוגן

* כרטיס ה SIM חד פעמי 10 ש"ח

* כרטיס ה SIM חד פעמי 10 ש"ח

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.