logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: נטוויזן netvision
תכנית:

נטוויזן netvision

שם התכנית:

תשתית+ספק 15 מגה

מחיר:

79

חודשיים ראשונים חינם!!

המבצע למשך 12 חודשיים

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה עד 15M

המחיר כולל ראווטאר

 

מתאים ל:

למי שיש תשתית בזק קיימת

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: נטוויז'ן netvision
תכנית:

נטוויז'ן netvision

שם התכנית:

תשתית+ספק 40 מגה

מחיר:

89

חודשיים ראשונים חינם!!!

המחיר למשך 12 חודשיים

 

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה  עד 40M

המחיר כולל ראווטאר

מתאים ל:

למי שיש תשתית בזק בבית

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: נטוויזן netvision
תכנית:

נטוויזן netvision

שם התכנית:

תשתית+ספק 100 מגה

מחיר:

99

חודשיים ראשונים חינם!!!

המצבע למשך 12 חודשיים

 

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה עד  100M

המחיר כולל ראווטאר

מתאים ל:

למי שיש תשתית בזק קיימת 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.