logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
נטוויזן netvision

תשתית+ספק 15 מגה

79

המחיר למשך 12 חודשים

לאחר 12 חודשים המחיר עולה ב20 ש"ח

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה עד 15M

המחיר כולל ראווטאר

 

מתאים למי שיש תשתית בזק 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

נטוויז'ן netvision

תשתית+ספק 40 מגה

79

המחיר למשך שנה

אחרי 12 חודשים תוספת של 20 ש"ח

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה  עד 40M

המחיר כולל ראווטאר

התקנה ללא עלות

תשתית בזק בלבד!

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

נטוויזן netvision

תשתית+ספק 100 מגה

89

המחיר למשך 12 חודשים

לאחר 12 חודשים המחיר עולה ב20 ש"ח

תשתית בזק

ספק netvision

מהירות גלישה עד  100M

המחיר כולל ראווטאר

מתאים למי שיש תשתית בזק בלבד!

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.