logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: בזק בינלאומי 014
תכנית:

בזק בינלאומי 014

שם התכנית:

תשתית+ספק 15 מגה

מחיר:

79.9

המבצע למשך 12 חודשיים

 

תשתית בזק

ספק בזק בינלאומי 014

הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

ראווטאר בעלות של 9.9 לחודש

משלוח ראווטר 50 ש"ח

שוק סיטונאי

מתאים למי שיש תשתית בזק קיימת

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק בינלאומי 014
תכנית:

בזק בינלאומי 014

שם התכנית:

תשתית+ספק 40 מגה

מחיר:

89.9

המבצע למשך 12 חודשיים

תשתית בזק

ספק בזק בינלאומי 014

הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

ראווטאר בעלות של 9.9 לחודש

משלוח ראווטר 50 ש"ח

מתאים למי שיש תשתית בזק קיימת

שוק סיטונאי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק בינלאומי 014
תכנית:

בזק בינלאומי 014

שם התכנית:

תשתית +ספק 100M

מחיר:

99.9

המחיר למשך 12 חודשיים

*תשתית בזק

*ספק בזק בינלאומי 014

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

*ראווטאר בעלות של 9.9 לחודש

*משלוח ראווטר 50 ש"ח

מתאים ל

למי שיש תשתית בזק קיימת

שוק סיטונאי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק בינלאומי 014
תכנית:

בזק בינלאומי 014

שם התכנית:

ספק אינטרנט עד 100 מגה

מחיר:

29.9

המחיר למשך 12 חודשיים

ספק אינטרנט בכל מהירות נדרשת

עד 100M

ספק 014 בזק בינלאומי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.