logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
בזק בינלאומי 014

תשתית+ספק 15 מגה

79.9

המבצע למשך 12 חודשיים

 

תשתית בזק

ספק בזק בינלאומי 014

הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

ראווטאר בעלות של 9.9 לחודש

משלוח ראווטר 50 ש"ח

שוק סיטונאי

מתאים למי שיש תשתית בזק קיימת

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק בינלאומי 014

ספק אינטרנט עד 100 מגה

29.9

המחיר למשך 12 חודשיים

ספק אינטרנט בכל מהירות נדרשת

עד 100M

ספק 014 בזק בינלאומי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית בזק עד 15M

75

המחיר למשך 12 חודשים

תשתית בלבד

תשתית בזק

במהירות עד 15M

למצטרפים חדשים

 

התקנה בעלות חד פעמית של 49

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית עד 40 מגה

89

המחיר למשך 12 חודשים

חודש ראשון חינם!!!

תשתית בזק

במהירות עד 40M

למצטרפים חדשים

התקנה בעלות 49 שקל

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית עד 100 מגה

87

תשתית אינטרנט בלבד.

המחיר למשך 12 חודשים

תשתית בזק

במהירות עד 100M

למצטרפים חדשים

 

התקנה 49

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית + ספק 15M

95

* המחיר למשך 12 חודשים

 

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

 

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח 

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית + ספק 40M

114

* המחיר למשך 12 חודשים

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח (זיכוי 89 בחודש הראשון)

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

תשתית + ספק 100M

129

* המחיר למשך 12 חודשים

 

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי 

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי 

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח 

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.