logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: עמית נט
תכנית:

עמית נט

שם התכנית:

תשתית +ספק 15M

מחיר:

79

המבצע למשך 12 חודשיים

*תשתית בזק

*ספק עמית נט

מהירות גלישה עד 15M

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול עמית נט.

 

 

מתאים למי שיש תשתית בזק בבית

שוק סיטונאי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: עמית נט
תכנית:

עמית נט

שם התכנית:

תשתית +ספק 40M

מחיר:

89

המבצע למשך 12 חודשיים

*תשתית בזק

*ספק עמית נט

מהירות גלישה עד 40M

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול עמית נט.

מתאים ללקוחות עם תשתית בזק בבית

שוק סיטונאי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: עמית נט
תכנית:

עמית נט

שם התכנית:

תשתית +ספק 100M

מחיר:

99

המבצע למשך 12 חודשיים

*תשתית בזק

*ספק עמית נט

מהירות גלישה עד 100M

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול עמית נט.

מתאים למי שיש תשתית בזק קיימת

שוק סיטונאי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.