logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
אקספון 018

תשתית +ספק בכל מהירות

69

גלישה עד 100M

המבצע למשך שנה

 

*תשתית בזק

*ספק 018 אקספון

מהירות גלישה עד 100M

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול 018 אקספון

המבצע ללקוחות חדשים בלבד.

המחיר מתעדכן לאחר החצי שנה בהתאם למהירות הגלישה

15M בעלות של 85 ש"ח

40M בעלות של 89 ש"ח

100M בעלות של 99 ש"ח

מתאים למי שיש תשתית בזק בבית

שוק סיטונאי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

אקספון 018

ספק אינטרנט

17

המחיר למשך 12 חודשיים

מחיר לתקופה שנייה 35

ספק אקספון בכל המהירויות

עד 200M

מתאים גם לתשתית בזק גם לתשתית הוט

חודש ראשון חינם

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.