logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: אקספון 018
תכנית:

אקספון 018

שם התכנית:

תשתית +ספק בכל מהירות

מחיר:

69.9

גלישה עד 100M

המבצע למשך חצי שנה

 

*תשתית בזק

*ספק 018 אקספון

מהירות גלישה עד 100M

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול 018 אקספון

המבצע ללקוחות חדשים בלבד.

המחיר מתעדכן לאחר החצי שנה בהתאם למהירות הגלישה

15M בעלות של 85 ש"ח

40M בעלות של 89 ש"ח

100M בעלות של 85 ש"ח

מתאים למי שיש תשתית בזק בבית

שוק סיטונאי

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: אקספון 018
תכנית:

אקספון 018

שם התכנית:

ספק אינטרנט

מחיר:

18

המחיר למשך 12 חודשיים

מחיר לתקופה שנייה 35

ספק אקספון בכל המהירויות

עד 200M

מתאים גם לתשתית בזק גם לתשתית הוט

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.