logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
הוט נט

תשתית+ספק 100M

79

המבצע למשך 12 חודשים

 

תשתית +ספק

במהירות עד 100M

הכל בחשבונית אחת דרך הוט נט שירות,תמיכה 24/7

התקנה בעלות 29.9

מבצע ללקוחות חדשים בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט נט

ספק עד 100M

20

4 חודשים ראשונים ב10 שקלים

בכפוף לתנאי המבצע

 

*ספק אינטרנט הוט נט

*עד 100M

*ללא תשתית!!

למצטרפים דרך אתר הוט נט 

4 חודשים ראשונים חינם

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט נט

תשתית+ספק 30M

69

המחיר למשך 12 חודשים

 

תשתית +ספק

במהירות עד 30M

הכל בחשבונית אחת דרך הוט נט שירות,תמיכה 24/7

התקנה בעלות 29.9

מבצע ללקוחות חדשים בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

הוט נט

תשתית+ספק 200M

79

המבצע למשך 12 חודשים

תשתית +ספק

במהירות עד 200M

הכל בחשבונית אחת דרך הוט נט שירות,תמיכה 24/7

התקנה בעלות 29.9

מבצע ללקוחות חדשים בלבד.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.