logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: גולן טלקום
תכנית:

גולן טלקום

שם התכנית:

ללא הגבלה 6G גלישה

מחיר:

24.9

המבצע למשך 12 חודשים

קו שני 21 ש"ח לחודש עד 5 קוים

 •  שיחות
 • *SMS
 • גלישה בנפח 6GB 
 • 2 אגורות להודעה MMS
 • תנאי החבילה (מחירה וסל שירותיה) מוגבלים בזמן.
  28 ש"ח (כולל מע"מ) לחודש ל-12 חודשים ראשונים.
  מחיר תקופה שניה 49 ש"ח
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום

דמי טיפול 49 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: גולן טלקום
תכנית:

גולן טלקום

שם התכנית:

ללא הגבלה 15G גלישה

מחיר:

39

המבצע למשך 12 חודשים

קו שני 33 ש"ח לחודש עד 5 קווים 

חבילת 15GB

 •  שיחות 
 •  SMS/MMS*
 •  גלישה בנפח 15GB (לאחר מכן האטה)
 •  שיחות ל-56 מדינות
 • 39 ש"ח (כולל מע"מ) לחודש ל-12 חודשים ראשונים
  לאחר מכן התשלום על החבילה יהיה 99 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ).
 •  לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי טיפול 49 ש"ח

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: גולן טלקום
תכנית:

גולן טלקום

שם התכנית:

ללא הגבלה 20G גלישה

מחיר:

99

בארץ

* שיחות 

* SMS/MMS

* שיחות ל - 56 מדינות

* המספר הבינלאומי שלי, והמספר הוירטואלי שלי

* 100 דקות שיחה בחודש לירדן, לרשתות פלסטינאיות ולצרפת לניידים

 

בחו"ל למדינות הכלולות
 • שיחות מחו"ל לישראל 
 • SMS מחו"ל לישראל 
 • קבלת שיחות ו- SMS בחו"ל 
 • גלישה עד 6GB
 • לא כולל מספרי פרימיום בארץ ובחו"ל
 • מכשירי דור 2 (GSM בלבד) שעובדים בישראל לא נתמכים בארה"ב בשל חוסר תאימות בתדרים
 • דמי טיפול: 49 ₪

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.