logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 100 דקות

מחיר:

39.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 49.9 ש"ח לחודש

קו טלפון ביתי

100 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 300 דקות

מחיר:

49.9

המחיר למשך 12 חודשיים

תקופה שניה המחיר 59.9

קו טלפון ביתי

300 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

קו טלפון ביתי 600 דקות

מחיר:

64.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 74.9

 

קו טלפון ביתי

600 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית בזק עד 15M

מחיר:

75

המחיר למשך 12 חודשים

תשתית בזק

במהירות עד 15M

 

התקנה 49

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית עד 40 מגה

מחיר:

89

המחיר למשך 12 חודשים

חודש ראשון חינם!!!

תשתית בזק

במהירות עד 40M

למצטרפים חדשים

ללא עלות 49

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית עד 100 מגה

מחיר:

99

5 חודשים ראשונים בעלות של 75 ש"ח

תקופה שנייה 99 ש"ח

תשתית בזק

במהירות עד 100M

למצטרפים חדשים

 

התקנה 49

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית + ספק 15M

מחיר:

95

* המחיר למשך 12 חודשים

 

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

 

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח 

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית + ספק 40M

מחיר:

114

* המחיר למשך 12 חודשים

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק: בזק
תכנית:

בזק

שם התכנית:

תשתית + ספק 100M

מחיר:

129

* המחיר למשך 12 חודשים

 

* תשתית בזק

* ספק בזק בינלאומי 

* הכל בחשבונית אחת מול בזק

* שירות ותמיכה 24/7 מול בזק / בזק בינלאומי 

* ראוטר ללא עלות למשך שנתיים

* עלות התקנה חד פעמי 49 ש"ח 

* למצטרפים חדשים בלבד

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.