logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
בזק בינלאומי 014

תשתית+ספק 40 מגה

89

1-3 בעלות של 59 ש"ח

4-12 בעלות 89 ש"ח

תשתית בזק

ספק בזק בינלאומי 014

הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

כולל ראווטאר/מודם

 

מתאים למי שיש תשתית בזק קיימת

שוק סיטונאי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק בינלאומי 014

תשתית +ספק 100M

99

1-3 בעלות 59 ש"ח

4-12 בעלות 99 ש"ח

*תשתית בזק

*ספק בזק בינלאומי 014

*הכל בחשבונית אחת שירות, תמיכה 24/7 מול בזק בינלאומי 

*כולל ראווטר

 

מתאים ל:

למי שיש תשתית בזק קיימת

שוק סיטונאי

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
בזק

קו טלפון ביתי 100 דקות

39.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 49.9 ש"ח לחודש

קו טלפון ביתי

100 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

 

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

קו טלפון ביתי 300 דקות

49.9

המחיר למשך 12 חודשיים

תקופה שניה המחיר 59.9

קו טלפון ביתי

300 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

בזק

קו טלפון ביתי 600 דקות

64.9

המחיר למשך 12 חודשים

תקופה שנייה 74.9

 

קו טלפון ביתי

600 דקות שיחה לנייחים וניידים בישראל

חריגה מהחבילה בעלות של 18 אגורות לדקה

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.