logo
ספק
תכנית
שם התכנית
מחיר התכנית
פאלפון

ללא הגבלה 8G גלישה משפחתי

34.9

המבצע למשך 12 חודשים

מסלול משפחתי 4 קווים ומעלה!

 

*שיחות ללא הגבלה

*הודעות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר

*חבילת נפח גלישה 8 גיגה

כרטיס הSIM בעלות 20 ש"ח 

הטבה אצל נציג השירות

משלוח הSIM בחינם!

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

פאלפון

ללא הגבלה 10G גלישה

39

המחיר למשך 12 חודשים

 

 

*שיחות ללא הגבלה

*הודעות ללא הגבלה

*בשימוש הוגן וסביר

*נפח גלישה 10G

כרטיס הSIM בעלות 20 ש"ח 

הטבה אצל נציג השירות

משלוח הSIM בחינם!

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

פלאפון

ללא הגבלה 14G

59.9

* גלישה ללא הגבלה באפליקציות: instagram, whatsapp, facebook, snapchat, waze

* הגלישה באפליקציות המובילות אינה צורכת מנפח הגלישה הכלול בתכנית 

 

* שיחות ללא הגבלה

* הודעות ללא הגבלה

* בשימוש הוגן וסביר

* חבילת נפח גלישה 14G

* למצטרפים חדשים בלבד

* עלות החבילה 59.9 ש"ח לחודש. בצירוף שני מנויים, תחת אותו מספר לקוח, עלות החבילה 55.9 ש"ח לכל קו. בתום השנה מחיר החבילה יתעדכן ל 89.9 ש"ח לחודש.

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

פלאפון

ללא הגבלה 17G

69.9

* גלישה ללא הגבלה באפליקציות: instagram, whatsapp, facebook, snapchat, waze

* הגלישה באפליקציות המובילות אינה צורכת מנפח הגלישה הכלול בתכנית 

 

* שיחות ללא הגבלה

* הודעות ללא הגבלה

* בשימוש הוגן וסביר

* חבילת נפח גלישה 17G

* למצטרפים חדשים בלבד

* עלות החבילה במהלך 12 החודשים הראשונים:

69.90 ש"ח לחודש למנוי אחד

65.90 ש"ח לחודש במנוי בהצטרפות עם 2 מנויים ומעלה

59.90 ש"ח לחודש למנוי בהצטרפות עם 3 מנויים ומעלה

55.90 ש"ח לחודש למנוי בהצטרפות עם 4 מנויים ומעלה 

בתום שנה מחיר החבילה יתעדכן ל - 99.9 ש"ח לחודש

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.

פלאפון

ללא הגבלה 20G

79.9

* גלישה ללא הגבלה באפליקציות: instagram, whatsapp, facebook, snapchat, waze

* הגלישה באפליקציות המובילות אינה צורכת מנפח הגלישה הכלול בתכנית 

* שיחות ללא הגבלה

* הודעות ללא הגבלה

* בשימוש הוגן וסביר

* חבילת נפח גלישה 20G

* למצטרפים חדשים בלבד

* עלות החבילה במהלך 12 החודשים הראשונים:

79.90 ש"ח לחודש למנוי אחד

75.90 ש"ח לחודש במנוי בהצטרפות עם 2 מנויים ומעלה

69.90 ש"ח לחודש למנוי בהצטרפות עם 3 מנויים ומעלה

65.90 ש"ח לחודש למנוי בהצטרפות עם 4 מנויים ומעלה 

בתום שנה מחיר החבילה יתעדכן ל - 99.9 ש"ח לחודש

פניה לנציג החברה

לידיעתך - אתר “מקושרת” מחוייב לשמירה על פרטיותך, ולא יעשה כל שימוש בפרטים אותם תמסור מלבד מטרה המוצהרת שלעיל.